Oskus juhtida muusikat

Muusika lained juhivad meid. Igal inimesel on oma väljendus, kus ta hakkab elama ning tuksuma. Aktiveerides endas loomingulise energia, mis voolab sügavalt maa seest. Räägitakse, et valgustumiseks tuleb endas ühendada maa ja taevas. Ehk, siis olla inspireeritud läbi oma ülemise kanali ning realiseerima seda läbi alumise.

Oma loomingu avamiseks ongi väga hea suunata maa väge ülespoole. Seda energiat öeldakse teisiti seksuaalenergiaks. See on lõppematu allikas meie sees, mis soovib liikuda ülespoole südameni välja. Seda hoides ning suunates õigesse kohta, suudame kogeda terviklikkust. Kus rindkere paisub ja seal sünnib agape ehk armastav-kohalolu.

Palju loomingut, mis puudutab hinge sünnib just läbi selle, kui seksuaalenergia on suunatud otse südamesse. Üks Eesti teadjanaine ütles, et inimestele kõige omasemad tegevused on looduses olemine, loomingulisus ja tühjus. Täpselt sellises järjekorras. Oma sõnadega kinnitas seda, mis on meile juba loomuomane.

Paljud kõige tähtsamad/kaunimad mälestused elus on just toimunud kusagil looduslikus kohas. Palju keerulisem on meenutada sündmusi, mis on toimunud siseruumides. Mäletan, kuidas algklassides maalisin pildi peale kaske kunsti tunnis, mis toimus õues. Lihtsam on mäletada looduses toimunut kui siseruumides.

Looduses olles tabab meid lõputult voolav inspiratsioon. Võnkumine teisel olemustasandil – me tuleme rahu ja mõtluse seisundisse. Lummusesse, mis kannab endas kogu universumi saladusi. Loominguline inimene on lõdvestunud. Rahulikkus pole tingimus, kuid intensiivse protsessi juures lõdvestatuse säilitamine loob keskkonna loominguks.

Selle tõttu öeldaksegi, et tänapäeva linnad pole inimese jaoks keskkond, kus elada. Kunst – tehislik müra, millel puudub taga kandev taotlus, pärsib inimmeeli. Õitsemiseks vajame iseendaga kooskõlas olevat keskkonda. Loodushääled on kõige parim näide – lindude laul, lehtede kohin ja kõige kaunimaks heliks saab lugeda inimhäält.

Viimane neist on inimese poolt loodud rikastus keskkonda, kuid selles peitub võti linnakeskkonna rikastamiseks. Peame välja tulema tehnoloogiatega, mis loovad meeldivat ja helge taotlusega “müra”. Gongi mängides tekitame samuti müra, kuid selle tagaolev taotlus on täis loovat energiat.

Lastele gongi mängides nad lähevad täielikult oma elementi. Jõuavad omasesse keskkonda, kus viibida. Mõned lapsed on omadega täitsa zenid ja teised hoopis hakkavad elama ning mängima. Taotlusega helil on võime kõrgendada meie teadvuseseisundit. Sellepärast on olnud meeliülendav muusika moes läbi aastatuhandete.

Vana Kreekas Pythagorase koolkonnas mängiti muusikat õpilastele igal hommikul ja õhtul, et neid häälestada oma tegevustele. Sealt pärineb meie temperamentne heliredel. Sealsed inimesed tundsid numbri, muusika ja universumi omavahelist suhet. Kreeta saarel mängiti gongi Minose kultuuri ajal.

Paljud vana aja astronoomid on öelnud, et universum laulab meile – kogu tähistaevas heliseb läbi oma kosmilise harmoonia. Laulmise kultuuri on peetud ülal pea igalpool maailmas. Soome – Ugri vanad regilaulud on meile omane kultuuriruumi alge. On aeg taastada see mälestus oma ilus ja säras – kuna meile tulev pärand on paljugi moondunud.

Meie esivanemad elavad igaühes – me sõnaotseses mõttes koosneme nende geneetilisest infost ning läbi selle meil on ligipääs nende mälestustele. Sellest tuleneb kollektiivse teadvuse kinnistumine ning rahvustumine. Me saame läbi oma taotluse meenutada iidseid puhtaid esivanemate laule, mis loovad selle maailmas ilu.

Mitmed regilaulud said moonutatud järeltulevate põlvede teadlikkuse langemise tõttu. Mingi hetk tehti palju kõrtsi, töö ja heietuse laule. Prooviti panna esivanemate tarkus oma aegsesse konteksti, kuid sellega tekkis palju moonutusi. Soome – Ugri rahva alge laulud e hüperborea laulud omavad endas algselt tohutut ilu.

Neid laule kuulates tekibki tunne, et kogu maailm laulab koos päikese ning tähtedega. Lõppematu ilu nagu unenäomaailmades seigeldes, kus kõik on kirgas olemasolemus. Igalühel on olemas osake mälestusest ning võime taastada oma esivanemate tarkust. Vibratsiooni seaduste kohaselt jääb ilmaruumis kajama iga sõna, mis on kunagi lausutud.

Egiptuse ja Eesti kultuuris öeldakse, et inimkeel tuleneb lindudelt. Etruskid olevat kõnelnud lindudega neile omases keeles. Paljud lood jõuavad lõpuks välja Paabeli tornini, mille lagunemisel tekkis maailma musttuhat eri keelt. Kuningas Saalomon, kes oli kõige targem kuningas maa peal mõistis linde omavahel vestlemas.

Sellel kõigel on oma teatud alge, mis vastabki tõele. Kreutzwaldi kogutud muistsetes Wanarahva muinasjuttudes kohtab lindude keelt ning võib väita, et algsed inimesed mõistsid laulu keelt. Kõnelemine on hilisem moonutus puhtast lauluga informatsiooni jagamisest. Eri tsivilitatsioonidel on olnud omane musikaalne häälestus.

Iga ajastus on suhestunud teatud numeroloogilisele alusele. Atlantiitide ajal suheldi läbi number kuue. Lemuurias oli algeks number seitsme ja kõiksuse suhe. Erinevatel ajastutel on olnud oma muusikalised häälestused. Kuulates vana lüürat mängimas on tema kõla keel hoopis teistsugune, kui mõnel hetke elektroonilisel süntesaatoril.

Iidsete inimeste jaoks oli omane luua kauneid helisid. Sellest väljenduvad kaunid monumendid ja perfektses kuldlõikes ehitatud ehitised (püramiidid, Machu Picchu ja Rhodose koloss jne..). Minnes tagasi ajastute lõikus tuleb välja inimtsivilisatsiooni degeneratsioon.

Vanad Foiniikia meremehed omasid kaarte, millele oli märgitud Ameerika rannik. Nemad olid omakorda saanud need veel vanemast allikast Atlantiitide järeltulijatelt, kes esindasid viiendat maailma ajastut. Meie hetkeline kultuur ongi suures osas jäänuk Atlantise pärandist. Oleme taas jõudnud tehnoloogilise kataklüsmi veerele.

Õnneks on inimhinge evolutsioon otsustanud luua maailma, kus saabub tasakaal. Meil tuleb usinalt teha kollektiivseid pingutusi ning mõelda hoolivaid mõtteid oma planeedist. Taoline lähenemine loob vaikse, aga kindla arengu tasakaalul põhinevale ühiskonnale. Ajale, kus tehnoloogilised ja looduspõhised teadmised leiavad omavahel tasakaalu.

Inimene õpib olema looja vääriline nii nagu teda on loodud – kõige võimsaim olend universumis. Sellele tiitlile kaasneb vastutus, kuna omades võimet luua ja hävitada, saab samastuda ainult Agni ehk südame jõuga. Kõik kõrvalekalded, mis meil toimuvad põhilisest tõest, viivad meid ikkagi tagasi südamesse.

Läbi armastuse on võimalik luua meie reaalsuse sfääris. Kõik, mis on tulnud kurjast on kehtetu looming, kuna tal puudub taga armastav/heatahtlik inspiratsioon. Puhas mõte on võimeline liigutama tähti ning looma uusi universumeid. Seda arvesse võttes muutubki tehnokraatlik maailm tühiseks moonutuseks.

Inimvõimed on palju suuremad, kui tühipaljad ekraanid ja mürisevad masinad. Juba praegu mõtlevad kõige usinamad uue ajastu arhitektid elavate majade peale. Kuidas kasutada elektromagnetvälja leviteerimiseks, kuid meil on need kõik võimed endas sees olemas. Füüsiline keha on vibratsioonidest koosnev ning vibratsioon on iseenesest heli.

Õigeid helilaineid kasutades on võimalik mõjutada mateeria tuumolemust ehk luua füüsilises reaalsuses oma soovitud tulemeid. Kuid seda saab teha ainult läbi puhta mõtte. Me kõik oleme teel sinna poole ja võib olla on need mõtted omadega 100 aastat ees. Loodan, et nüüd sai seda ajavahemikku 50 aastavõrra lähemale tuua.

Tervitades,

Simo Santeri Virtanen

http://www.merkabasoundhealing.com

Foto: Anastasia Semjonova

Püha mehelikkus

Jäin täna mõtlema, mida tähendab härrasmeheks olemine. Sõna härra tuleb rootsi keelest tähendades meest, peremeest või isandat. Temaga ühtivad veel kaks sõna härras ja harras. Mis omavahel kõneledes loovad tähenduste kombinatsiooni tugevast, innukast, aukartlikust, pühast, tundlikust, sitkusest ja usinusest.

Tõeline härrasmees suudabki olla naistega tugev, pühendunud ja pehme. Paljud alfa-maskuliinsust taga ajavad mehed unustavad ära, et meestel on lubatud tunda oma tundeid. Kuna tunnetest tekibki meie looming. Oma elu enese materialiseerimine läbi soovide, mida tunded endas kannavad.

Mehe peamine ülesanne on õppida oma elu juhtima. Naisel jällegi võtta vastutus oma emotsioonide eest (tundel ja emotsioonil on suur vahe). Tugeva mehe tunnebki selle järgi ära, et tema sõna ja tegu on omavahel kooskõlas. Teda toetab maa vägi ning ta on juhatatud nö jumalikust inspiratsioonist.

Paljudel meestel on jõudu asju täide viia. Ehitada massiivseid struktuure, juhtida inimmasse ja langetada tähtsaid otsuseid. See on kõik maa vägi, mis on iseenesest hea, kui teda pole egole allutatud. See tähendabki seda, et taevane inspiratsiooni kanal pole suletud.

Läbi puhta teadvuse tulevad otsused on teistsugused, kui ego põhised. Nendega kaasneb suur austus, vastustus ja lugupidamine kõige elava vastu. Inimene mõistab, et igal tema teol on tagajärg ning ta juhib hoolega. Ta õpib juhtima oma ümbritsevat maailma läbi südame.

Hoides oma lähemaid selle tohutu jõuga, mida üks mees suudab endas genereerida ning langetades alati õiglaseid otsuseid. Kõikide osapoolte kõrgeimaks hüvanguks. Sellises maailmas eksisteerib omavaheline kooskõla, kus puuduvad hea ja halb. Selliseid kangelasi on elanud nüüd ja varemgi.

Meie omaloost võib meelde tuletada Lembitut või eelmise ajastu kuningaid Kaleveid. Need on olnud mehed, kes on olnud kooskõlas oma olemusega. Ühendanud endas taeva ja maa väed. Sündinud loomupärasteks juhtideks ning tuleb meeles pidada, et igal mehel on oma kari, mida juhtida.

Taevaste vägedega kooskõlas olev mees on erudeeritud, tark ja õiglane. Temas voolab kõikide ajastute tarkus. Tema peamine võimekus seisneb suutlikuses kanaldada universumi tarkust maa peale. Sõnastades vaid seda, mis kannab endas puhast teadmist. On temas uut elu loov alge.

Ümberringi õpetatakse, et on lahe olla seksuaalselt edukas. Magada paljude naistega ning anda oma kõige kõvemat kraami ära – isiklikku eluenergiat. Paljud naised jällegi magavad usinalt meestega ning koguvad neilt kõiksugust informatsiooni. Selle tulemusena tekib kehadesse geneetiline segasumma suvila.

Tark mees oskab hoida oma seksuaalenergiat ning öelda seksile ei. See kõlab väga vastuoluliselt, kuna meie ühiskond õpetab kummardama seksi. Üks oluline küsimus on ikkagist, mida peaks inimene endalt küsima – kas ma tahan selle isikuga lapsi saada. Sealt on juba lihtne teha oma järeldusi.

Tõeline härrasmees austab naisi – tema eesmärgiks pole naise keha vallutada, kuna tema mojo on nii paigas, et naised tulevad tema juurde. Millest selline külgetõmme, see algab sellest, kui mees väärtustab iseennast. Ta on valmis igale naisukesele otsa vaatama ning võtma teda vastu kogu tema hiilguses.

Tema eesmärgid on teistsugused, kui harilikul isasel tänapäeval. Ta valib omale kaaslast kellega peret luua. Lühiajalised eesmärgid pole olulised ning need teevadki ta tugevaks. Kuna suur mees sihib loomingu poole ja väike mees hetkelise rahulolu poole. Paljud naeruvääristavad selliseid valikuid, kuid see on sisemise enesekindluse puudumine.

See pole ilmaasjata nii, et paljudes kultuurides hoiavad inimesed enne abielu end puhtana. Vooruslikkus loob armastust. Inimesed, kes suudavad teineteist armastada, leiavad pikaajalise rahulolu. Iga inimene võib endale meelde tuletada, et keha on meie kõige püham sõiduk.

Oma keha tuleks alati hoida ning vajadusel puhastada. Seda öeldes on kummastav mõelda, kuidas paljud noorukid peavad nii tähtsaks oma süütuse kaotamist. Neil on tugev seksuaalne tung ehk iha. Millegipärast on õpetatud noori suunama seda endast väljapoole. Luues naudingu atmosfääri, mis on kindlasti väga ekstaatiline, kuid inimest kulutav.

Tõeliselt seksuaalsusega ühenduses olev inimene oskab seda energiat suunata oma südamesse. Seal ta muutub armastuse energiaks, mis seob endas kogu kosmilise ja maise naudingu üheks. Südames olles inimese käitumine muutub ning ta otsibki loomingut läbi armastuse. Näiteks läbi iha sündinud laps jääb alati otsima elu eesmärki ja rahuldust oma rahutusele. Armastusest loodud laps on juba sündides tervik ning näeb maailma hoopis puhtamalt tasandilt.

Kes juhib karja?

Kes juhib karja?

Viimasel ajal on tulnud minu ellu huvitavaid olukordasid juhtimise, vastutuse võtmise ja karismaatilise tegutsemise osas. Igal pool, kus erinevad olendid kohtuvad, võtab üks neist pigem vastutava rolli omale. Sama toimib inimakraal-nuti-tehno ühiskonnas.

Sealt tekib vajadus koos asju teha, aga kes neid otsuseid langetab. Vene suvila külades tavaliselt pannakse puldi taha kõige vanem ja elukogenum kodanik (enamasti mees). Inimene, keda kogu kogukond austab ja kes suudab ausaid ning neutraalseid otsuseid langetada.

Hundi karjal saab juhiks kõige tugevam isend. Isegi emane hunt võib juhtida karja, kui tema vaimu jõud on teistest üle. Nüüd oleneb missugusele sagedusele kari/kogukond on häälestatud kuna juhi roll on oma olemuselt paindlik ning kõiki kaasav.

Inimeste kontekstis on oluline märgata, kuidas arukas ja austatud inimene näitab eeskuju oma kindla heatahtlikkusega. Jällegist türann proovib oma karja kontrollida ning teise allutada oma tahtele. Tegelikult iga inimene, kes on psühhopaat, arvab end tegevat head.

Hea ja halva vahe ongi see, et hea inimene suudab endale teadvustada oma tegude tagajärgi. Kunagi pole mitte keegi süüdi, kõik põhineb tunnistamisel ja oma tegude tunnetamisel. Igatahes olen märganud, et automaatselt võtab omale juhirolli kõige tugevama energeetikaga/karismaga “loom”.

Oma elus olen märganud, kuidas osades olukordades kogu grupp on totaalselt passiivne ja minu ülesanne ongi neid hakata vedama. Juhtkoerad on alati kõige sihikindlamad isendid kelku vedades. Teine kord jällegist olen mõne inimese seltsis, kelle sisemine jõudlus lihtsalt paneb mind ahhetama ning loovutama soovi langetada otsuseid.

Samal ajal toimub varjudes tegevusi. Osad juhid on nii harjunud oma positsiooniga, et ei soovi seda loovutada. Paljud loomad näiteks elevandid peavad veriseid võitlusi sellega, kes naised omale saab. Meeste puhul tavaline tegevus, kuid reaalsuses tarbetu. Tugevama energeetikaga isend võib lihtsalt oma mojo mängu panna ja teine alistub, kuna ta jääb märkamatuks.

Sarnast olen märganud ka perekondlikul tasemel, kui vanemate pereliikmete otsused muutuvad kehtetuks. Legitiimsus kaob ning tuleb neid austada teisel moel, kuid mitte lasta enam juhtida. Sellest tekibki suur vahe, kas on heatahtlik ehk oma tegude tagajärgi teadvustav vanem suguvõsas või türann, kes allutab teisi omale tahtele.

Sellistes olukordades tekivad juba tahtmatult võimuvõitlused, kus noorem põlvkond panem vanema proovile. Mitte sellepärast, et oleks hullult võimu vaja. Süsteem lihtsalt väriseb oma alustalasid pidi ja tuleb teda teadlikumaks teha. Juhist sõltub kogu kogukonna heaolu ning kui ta vabatahtlikult sitaämbris seisab, siis teevad seda kõik tema ümber.

Alati on oluline teadvustada oma rolle eri olukordades ning käituda vastavalt sellele. Minu ülesanne on julgeda vastutada ja mitte arvustada kellegi panust. Näidata ainult head eeskuju, et kõigil oleks hea olla. See ei tähenda, et poputada igat ühte oma karjas, vaid teha õiglaseid otsuseid. Selliste tulemil läheb kogukondlik tasakaal paika ning igaüks saab oma ausalt teenitud osa.

Telepaatia võimekus?

Telepaatia võimekus?

Mitmetele inimestele võib tunduda telepaatia käega katsumatu ulmeline asi, mida võib näha heal juhul ufo filmides. Kuigi me oleme juba sünnipäraselt telepaatilised olevused suhestudes oma ema mõtetega, reageerides ümbritseva keskkonna mõjudele ning andes märku kui on imetamise aeg.

Paljud inimesed on muutunud eluvõõraks arvates, et inimesele kõige omasemad oskused on mingisugused uhhuu asjad. Minu seisukoht tänaseks päevaks on selline, et aitab jamast ja räägime nii nagu asjad tegelikult on. Indias on selliseid koole, kus lapsed loevad läbi raamatukaante.

Mõneti kellegagi suheldes võib ära tunda, mida ta tegelikult soovib või tajub. Näiteks mulle pakuti 10000€ äriideed ja tavamõistuse jaoks oli see super hea idee, aga see energia mis selle taga oli. See polnud õige kuna minu intuitsiooni ehk telepaatiline meel ütles, et praegu pole õige seda pakkumist vastu võtta.

Ehk siis telepaatiline meel aitab näha inimeste/olendite tegelike kavatsuste taha. Kas see on enesele allutamine, lihtsa lõbu otsimine või ongi nende sõnade taga siiras tahe koos luua midagi head. Tuleb alati lähtuda oma sisemisest kompassist ning jälgida seda päris head tunnet.

Mul on lapsest saati olnud tõde kõige tähtsaim asi siin elus. Paljud inimesed luiskavad otse näkku või räägivad asjadest, millest nad ise ka aru ei saa. Sellepärast olen ma väga kriitiline koolisüsteemide osas ja üleüldse meie hetke ühiskonna korraldusega. Puhtaid selgeid inimesi orjastatakse!?

Huvitavad tegelased on taimed, kes on väga altid meiega kõnelema. Loomad ja inimesed, kes on ühenduses suudavad kuulata taimi ning aru saada mis on nende kehale hea. Seda kutsutakse tänapäeva iseenda tervendamiseks. Öeldakse intuitiivsel teel, kuid see ongi telepaatiline meel. Vahel metsas olles kutsuvad mind erinevad kännuseened kilomeetrite tagant.

Sarnane on loomadega suhtlemine, kui koer vaatab otsa ja väljendab oma sisemaailma. Loomulikult me saame aru, et ta kõneleb meiega. Ükskord koer vaatas mulle pikka aega otsa ja suunas oma mõtteid õues oleva veekausi poole. Lõpuks sain aru, et tal on janu. Sealt arenebki välja otsene telepaatiline meel, kui on võimalik pikkasid vestluseid läbi viia mõttejõul.

Tegelikkuses on iga mõtte taga tunne ning oma tundeid suunates me õpimegi omavahel vestlema päriselt. Kaovad ära moonutused, mis on sõnade taga ja välja astub siiras vaimolemus, kes kommunikeerib vahetult ning otsekoheselt.

Hea harjutus oma telepaatilist meelt treenida on õppida kuulama seda, mis on sõnade taga. Vaatama puud ning aru saada, mida ta hetkel väljendab. Alguses on info ähmane, kuid hiljem ta selgineb. Vähemalt minu jaoks on ta olnud alati olemas, kuid ma ei osanud mitte kunagi seostada oma tugevat sisetunnet telepaatiaga.

Kena päeva,
Simo

Rahumeelseks sõdalaseks olemine

Alustan tänast õhtujuttu Maiade kalendri põhjal loodud 13 kuu kalendri definitsiooniga oma märgist.

Kollane resoneeruv sõdalane:

Ma kanaldan, et esitada küsimusi
Inspireerides kartmatust
Minu pitsat on tarkuse väljenduses
Koos resoneeruva heliga häälestuda
Mind juhib jõud elegantsuses
Ma olen maailmaruumis portaal – sisene minusse

Igaüks võib oma märgi kindlaks teha järgneval aadressil: http://www.13moon.com/decoder.php

Mida sõdalaseks olemine tänapäeval kujutab? Paljud inimesed teavad tema pööratud arhetüüpi, ehk siis vägivaldset sõdalast. Mees, kes röövib, tapab ja laastab omakasu nimel. Seda näeb palju ühiskonnas ärijuhtidest kuni ekstremistidest vabadusvõitlejateni välja.

Tegelik vabaduse eest võitlev mees on rahumeelne. Läbi oma julguse ta purustab kõik takistused. Ta on lojaalne oma kogukonnale, kuid ükski oht pole suuteline teda kõigutama. Tema sees on vapper süda, kuid verehimuline sõda on rahunenud.

Rahumeelne sõdalane vajab ainult kõige elementaarsemat ning sellest piisab temale. Ta julgeb end proovile panna ning vaigistab emotsioonid kohtades, kus tegu loob omale väärtust. Tema otsused on vankumatud ja kindlameelsed. Tema võitlus on luua rahu.

Mees, kes elab eesmärgi nimel, mis tõstab teda kõrgemale koos kogu inimtsivilisatsiooniga. Öeldakse, et mees on see, kes viib naise jumalani ning naine avab väravad mehele jumala ees. Õndsus on oma olemuselt rahumeelne, kus kaks poolust saavad omavahel kokku.

Igavene tants saab alguse nagu raamatus maailmatants on kajastatud maailmaloomist. Rahumeelne sõdalane seisab alati oma tõe eest. Ilma kedagi allutamata, vaid teades oma sisemist kutset ning austades igaüht tema enese ruumis. Tema agressioon peitub oma eesmärgile kindlaks jäämisel ning selle nimel tegutsemisel.

Tõde on kõige suurim jõud temas, mis tõukab kõik vale kõrvale. Ükski võitlus pole suuteline teda alistama kuna tema jõud on sellest välja astuda ning näha suuremat plaani, mis lahustab vaenu ja viha. Olles alati ärkvel ning hetkekski end kaotamata. Võib rahumeelne sõdalane olla maailma looja ja hoidja.

Ikkagist järgides oma teed kõrgema poole. Vankumatult liikudes ning leides oma rahu meelekindluses viia alustatu lõpule. Jääda truuks oma sisemisele tõele ning hoides usku kogu inimkonna jaoks. Hoides usku oma kõige armsama jaoks, kelle ta suudab viia maailmalõppu ja tagasi. Tuua jumala temani ning elada igavesti läbi oma vaba valiku.

Tervitades,
Simo Santeri Virtanen

Konkreetsusest ja enesehinnangust

Ma olen nüüd eelmisest suvest saati teinud järjepidevalt ühte harjutuste seeriat. Harjutused on inspireeritud Kundalini, Agama ja sisemise tarkuse jooga stiilidest. Olen inkorporeerinud ühte baas seeriasse erinevaid harjutusi, mis on hakanud looma tugevat tervikut. Tehes neid järjepidevalt mõnel perioodil mitu kuud järjest, vahepeal paar nädalat puhkust jne..
Igatahes jälgides oma loomulikke rütme olen jõudnud välja tormi kriiani. Minu element on torm, ehk see kese keset kaost, mida ma väljendan. Harjutuste iseloom on loonud minu elus tohutut konkreetsust ja stabiilsust. Juhtugu mida tahes, aga mina istun hommikul maha ning teen oma harjutusi, mis õpetavad vastupidavast, meele mahavaigistamist ning treenivad lihasstruktuuri.
Neid tehes olen suutnud hakata manifesteerima oma elusse imelisi asju. On saabunud suur gong, auto ja suhted lähedastega on paranenud. Üks inimene muuseas tuli minu juurde gongi õppima ning ütles, et minu juurde tulles jõudis temani info, et Simo on väga osav manifesteerija. Ehk siis asjade reaalsusse tooja. See on osalt tingitud maa gongiga pikkade tundide veetmisest.
Teisalt usun, et teatud tegevusele pühendumine toob lõpuks soovituid tulemusi. Nende harjutuste toel hoian oma selja sirge ja üha rohkem väljendan oma tõde. Kusjuures täna hommikul tuli info, et mul on aeg seda seeriat jagada huvilistega ning aidata neil kohandada see nende omaenda skeletile sobivaks. See purustas minu ego, kuna ausalt öeldes pole mul mitte mingit joogaõpetaja autoriteeti, et midagi kellelegi õpetada.
See oli lihtsalt puhas sisetunne, mis soovitas jagada head asja oma elus. Minult küsides peate vasutama omaenda tulemuse eest nagu elus ikka kombeks. Igaüks vastutab omaenda sisetunde eest ja harjutusi tehes tuleb ainuüksi kuulata oma keha. Selle tõttu olengi harjutanud tormi silmas püsima kuna kõiki stiile puhtalt järgides olen tundnud tõrget oma sisemise tõe kompassil. Õpin usaldama oma sisemist tundmust ning väljendama ainuüksi seda, mida mina sisemuses pean õigeks.
Mõnikord tundub, et oma tõe väljendamine on väär, kas liiga julm või ebaviisakas. Äkki ma pole piisav tekib küsimus. Tegelikkuses on igaüks ideaalne, kuid tuleb osata end väljendada neutraalselt. Öelda oma arvamus välja, kuid jättes teisele sellega valik ise otsustada oma saatuse üle. Eneseväljenduse äärmused kipuvad mõlemasse poole – mõnikord jagatakse liiga järsult oma tõde ja teinekord hoitakse seda vaos.
Hea näide on paljud lauljad, kes lasevad kõik asjad oma meelelt välja. Olgu nad head või halvad, kuid nad on siirad neis pole mitte midagi varjata. Nüüd hea õppetund on õppida end puhastama niimoodi, et tõde välja sülitades oleks sellel teisi ülendav omadus. Paljud oskavad halvasti öelda, kuid nemad, kes suudavad oma sõnadega teisi üles tõsta on siiralt geeniused. Andunud elumere poeesia fännid!
Minu missioon on õppida seda väljendama sellisena nagu ta on. Mõningatel juhtudel isegi ropustselt, kuid alati heatahtlikult ning oma enese sisetundest lähtuvalt. Ausus loob juurde usaldust, mis hoiab jällegist selja sirgena ning tahte voolavana. Isegi oma muusikat olen otsustanud väljendada nüüd täiega. Olen palju harjutanud tehnikat, kuid enda olemust vaos hoidnud eksimise hirmu ees. Nüüd ma pigem eksin tehniliselt, kuid lasen end sajaga välja, et ikka võiks nautida oma loomingut täiega!!! 😅
Siin on minu eilne loeng muusikast ja naturaalehitistest: https://soundcloud.com/simo-santeri-virtanen/muusika-ja-naturaalehitised
Tervitades,
Simo Santeri Virtanen