Looduskeskkonna hoidmine

Viimased aastakümned on väga drastiliselt muutnud meie elukeskkonda. Mary Reynolds, kes on raamatu “Garden Awakening” autor – ütles väga tabavalt inimese kohamälu kohta. Igal generatsioonil on oma nägemus metsikust loodusest. Tema nooruspõlves Iirimaal oli see tavaline, et suve öödel autoga sõites oli tuuleklaas täis putukaid. Tänapäeval enam mitte.

Õnneks Eestis on putukate liigirikkus veel säilinud, kuid tähtis on nentida, et iga generatsiooniga muutub meie elukeskkond. Viimase 50 aastaga on see väga kiirelt muutunud. Teadlased ütlevad, et hetkel on käimas kuues massiväljasuremine planeedil Maa.

Selline ökoloogiline hoiatus on väga tabav, kuna meil on viimane aeg hakata tegutsema. Paljud inimesed elavad oma tavapärast elu ning ei suuda globaalselt mõelda. Vahest ikkagi tasuks alustada oma väikestest valikutest, kas me tarbime plastikpudeleid või hoopis joome oma klaaspudelist vett.

On vaja osta erinevaid tooteid, mis on pakendatud kilesse/plastikusse. Loomulikult enamus meist teevad seda. Selle juures on tähtis leida oma sisemine tasakaal, kui on võimalik valida, siis teha alati kõige parim valik keskkonna jaoks. Suured keskkonna kahjustajad on lihakasvatus, transport, riide ning energiatööstus.

Me vajame kiireid muutuseid neis kõigis ettevõtmistes. Õnneks on toimumas vegan revolutsioon, roherevolutsioon ja Eestis Põxit (põlevkivi exit). Paljude meelest on keskkonnast rääkimine tüütu teema – sellepärast loevadki teod.

Tihtilugu mõtlen selle peale, kuidas on võimalik teist elavat olendit kahjustada ning saan väga hästi aru. Inimesena olen seda tihti teinud, kellegi peale vihastades ning hinnanguid andes. Teadmatusest söönud liha jne.. Kuid vaadates oma koera magamas ning nähes, kuidas ta näeb unenägusid – tekib küsimus, kuidas on võimalik ühte teist unistavat olendit tappa?

Empaatia on see, mis loeb. Mõistes teiste elavate vajadusi ning neid toetades oma rõõmsa kohaloluga. Soovides kõigile head ning edu. Ühendades ennast kogu ümbritseva keskkonnaga. Nii saab vaenlasest sõber ning riiukukest hoopis karja valvur.

Praegu me oleme elamas suhestumise ajastul, mil sotsiaalnemeedia on ühendanud üle maailma miljardeid inimesi. Lihtne on leida omale sobiv nišš, kuid see tähendab ka suuremat vastutust oma mõtete eest. Meie kõigi mõtted levivad valguskiirusel läbi ilmaruumi.

Kutsume teid ühismeditatsioonile kliima heaks. Kliima all peame silmas kogu meid ümbritsevat keskkonda, elusloodust ning jätkusuutlikkust. Inimene on viimaste aastasadadega tohutult hävitanud looduslikke ökosüsteeme ning nüüd on aeg lõpetada eitus.

Loome elujaatava tuleviku oma inimestele, loomadele ning loodusele. Selle jaoks on vaja kokku tulla ning luua tugevaid ühiseid taotluseid, mis väestavad meid kõiki. Mäletate laulvat revolutsiooni, kus sadatuhat inimest laulis Eesti vabaks.

Nüüd on aeg luua kliima revolutsioon. Avardada võimalikult paljude inimeste meelt, et nad hakkaksid hoolima meie planeet Maast. See on oluline meie liigi jätkusuutlikuse seisukohalt. Kõik valikud, mida me tänapäeval teeme on suunatud meie lastele.

Tulevad põlved vastutavad kõige eest, mis on täna otsustatud. Järelikult otsustame luua keskkonnasäästlikuma tuleviku. Meil on tehnoloogiline võimekus selle jaoks juba olemas. Lisaks infrastruktuurid, mida on lihtne ümber muuta. Tähtis on võtta initsatiiv ning olla muutuste keskmes.

Takistuseks on inimeste meelestatus antud teemal, kes kardavad muutust kuna mugavustsoon võib haiget saada. Õnneks muutused on meie kõigi kõrgeimaks hüvanguks ning me saame koos luua parema tuleviku. Sellise, kus kõigil maailma olenditel on hea olla!

Mediteerida saab lauldes, vaikuses, ühist palvet lugedes, tantsides ning paljudel muudel viisidel. Kutsume sel päeval viima läbi tseremooniaid antud energia toetamiseks. Lisaks toimub noorte meeleavardus kliima seisukohalt.

Sündmus toimub üle Eestiliselt! Üle maailmselt ning igaüks loob seda ruumi koos teistega. Seda saab teha omaette, grupis ja kõikjal.

Ajavahemik on kella 6.00 – 23.00 vahel, et igaüks saab panustada kollektiivsesse energia kogumisse. Õhtul saadame kogu loodud energia meie keskkonda aitama! 🙂

Gong ja muistsed rahvad

Meie universum koosneb ainest, mis baseerub võnkumise sagedustel ehk vibratsioonil. Kõige tahkemad objektid kuni ultrahelini välja omavad mingisugust lainepikkust. Igal lainepikkusel on omad omadused ning kui tahket ainet ta suudab läbi oma võnkumise moodustada.

Gongid

Selle tõttu saab väita, et meie universum baseerub helisagedustel. Iga sagedus loob omale erinevat keskkonda, selle tõttu on võimalik väita, et on olemas erinevad dimensionaalsed vahemikud. Dimensioone eristab üksteisest aine võnkumise sagedus.

Need kaks eelmist lõiku on aluseks sellele infole, mida me kavatseme jagada iidse instrumendi gongi kohta. Minnes arheoloogilist teed pidi saame viia gongi ajaloo tagasi Vana-Kreekasse, kust on leitud kõige vanimad teadaolevad isendid.

Gonge on leitud eripaigust Kreeka aladelt vanimad leiud ulatudes aega circa 800 eKr. Gongi on mainitud esmakordselt Minose kultuuri ajal, mis kestis vahemikus 3600-1200 eKr. Saarelt on leitud vanu maalinguid ning pronksist ketas, kus kajastatakse Zeusi sündi.

Kreeka peajumal Zeus sündis legendi kohaselt pronksist kilpide tagumise saatel, et teda varjata oma isa Kronose eest. Sealne legend piltidel kajastab selgesti, kuidas löödi gonge heli tekitamiseks. Lisaks gongi nimetus võib tulla Vana-Kreeka onomatopoeetilisest sõnast “Gongizo”, mis tähendab ümisema, podisema ja madalalt kajama.

Pildi allikas: https://www.gonglove.org/gong-history-and-its-use-in-ancient-greece/?lang=en

Kuid on keeruline öelda, kust tegelikult saab alguse lugu gongist ning helide kasutamisest endast. Üle maailma on leitud hiiglaslikke ehitisi, mida kutsutakse kükloopseteks. Nende ehitamise hüpoteesiks on pakutud helilainetega mateeria mõjutamist. Keeruline on uskuda tavapärase arheoloogia seletust mitmete ehitiste kohta.

Lihtsam on uurida helisid ning leida neis võime mõjutada mateeriat. Minnes Teosoofiliste õpetuste juurde, siis on olnud maailmas mitmeid eri ajastuid ning inimtsivilisatsioone. Mõned väited võiksid kajada järgnevalt, et olid olemas Atlantise ajastul suured templid, kus gongid kõlasid.

Atlantise keskmeks oli suur Poseidoni tempel, mis oli pühendatud antud jumalusele. Peale sealse maa ala katastroofi hakkasid ellujäänud elanikud emigreeruma eri piirkondadesse üle maailma. Esimesed meile teadaolevad lõuna-Balkani elanikud olid Pelasgid, kes pühendasid oma tegevused Poseidonile.

Neid kutsutakse omamoodi proto-Kreeklasteks, kes õpetasid Kreeklasi ehitama massiivseid monumente, templeid ja linnasid. Pelasgidelt pärinevad paljud jumaluste nimed. Nad valdasid laulmise, lugemise ja täheteaduste kunste. Herodotos kirjutab nende kohta järgnevat:

“Vanimad Kreeka asunikud, kes tulid enne Dooria, Ioonia ja Eolia immigrante olid Pelasgid, kes elasid Arkaadias ja Tessaalias – omades Lesbose ja Lokemanose saari, mis olid täis apelsini salusid. Inimesed süües datleid ning apelsine elasid üle 200 aasta vanuseks.”

Pelasgid olid arvatavasti Etruskide sugulasrahvas, kes valdasid oma pärimuse järgi lindude keelt ning olid väga usklik rahvas. Hiljem Pelasgidest kasvas välja musta mere ääres elanud Esseenide kogukond, kes olid toortoitlased ning suures ühenduses oma vaimuga.

Säärased järeldused viivad meid Aestide juurde ehk Hüperboreani. Meie esivanemad olid tihedas ühenduses Vana-Kreeklastega, Etruskidega ning hiljem Esseenidega. Kuniks osa Hüperborea elanikest eraldus looride taha teise dimensionaalsesse sageduse ribasse Riina Grethieli sõnul.

Siin juhatan teid kahe teise artiklini, mis ühendavad endas laulu ning meie pärinemist:

https://merkabasoundhealing.com/2017/03/13/roheline-keel-ehk-lindude-keel-laul-eestlaste-huulil/

https://merkabasoundhealing.com/2018/09/25/kes-me-siis-oleme/

Medeia gongiga allikas: https://www.gonglove.org/medea-playing-gong-at-eleusis/?lang=en

Šamanistlike häälikute maagia: kas sina tead, kuidas mõjuvad sulle õ, ä, ö ja ü häälikud?

Eestlaste seas on muutunud üha populaarsemaks iidne kunst tervendada oma keha läbi oma hääle. Paljudel rahvastel on oma šamanistlikud häälikud. Süsteemid, kuidas neid kasutada ja mis mõni häälik tähendab. Meie keeles on nad samuti olemas ja on olnud tugisambaks meie iidsele pärimusele. Eestlane on loodusrahvas. Seda olles, oleme me alati suhestunud loodusega läbi helide. Öeldakse, et iga inimese südamehääl on ainulaadne.

Eesti keel on üks imeilus keel, milles ühendub ürgne traditsioon koos tohutult suure laenude hulgaga. Meie regilaulud on laenatud Baltihõimudelt, blondid juuksed meenutavad Viikingiaegu ja must leib on Läänemeresoome kuld.

Ma sattusin vestlema ühe Tuva muusikuga foneemidest. Neil olevat samuti kasutusel /Õ Ä Ö Ü/ häälikud. Need häälikud on aluseks kurgulaulule. Seda oli väga huvitav kuulda, kuna Soome keeles näiteks puudub Õ. 1070. aastal kirjutatud dokumendis, mida Soome keeleteadlane Rauno Lauhakangas uuris, oli kirjutatud, et Saamelastel on kombeks möriseda vaaladele madalal häälel.

See võis olla viide kurgulaulule, kuna Saamid on kuulsad oma joigumise poolest. Omades samu Läänemeresoome pärimuslikke juuri. On meil väga palju ühist. Võib öelda, et põhjas elavad põdrakasvatajad on endas säilitanud midagi sellist, mille Eestlased, Soomlased ja teised hõimlased on juba ära unustanud. Kunst loodusega suhestuda läbi laulu.

Huvitav lugu on pärit Uue-Maailma koloniseerimisest. Läänemeresoome rahvastel on ürgne šamanistlik pärimus. Soomlased, kes läksid Uude-Maailma elama. Neil olid kaasas oma nahast trummid ning nad ehitasid saunasid ja palkmaju tänapäeva Kanada aladele. Juhtudel kui teised valged aeti minema Indiaanlaste pärusmaalt, siis Soomlased jäeti rahule.

Nad olevat olnud nimelt “vennad” teisest maailmast. Mõlemal rahval oli kombeks kükitada tulikuumas onnis, mõtiskleda metsas elu üle ja laulda trummisaatel vägevaid laule.

Igatahes nendel häälikutel on tugev mõju inimese üli -ja alateadvusele. Alustame näiteks Ö-st, šamanistliku alfabeedi mörisejast.

Ö: loob ühendust maaga ja laiendab juurkanalit.

Ä: aitab tõsta praanat (eluenergiat) ülesse. Lõdvestab selgroo kanaleid ning lümfisüsteemi.

Ü: loob elus stabiilsust ja sügavust. Austust iseenda vastu. Sellist auväärsest meeleolu nagu kirikus.

Õ: pistab pea pilvedesse ja lõdvestab kaela, et vaimenergia saaks kehasse suubuda. Loob visioone ja avab käbinääret.

E: on samuti tähtis häälik. Viimane, kelle juures peatume. Tema puhastab maksa, aitab seedeelundkonna talitusele kaasa ja vabastab meie sisemisi (välimisi) jõukonflikte.

Need kõik häälikud, koos mõne teisega on vitaalsed kurgulaulu, joigumise ja šamanistlike häälte tegemise juures.

Heliteraapia: Soojendab südant ja valgustab hinge

Paari viimase aastaga on minu kutsumuseks saanud heliteraapia. Ehk inimeste aitamine erinevate kõrgelt vibreerivate helide abil. Selle abil on võimalik kutsuda esile uskumatult kõlavaid tulemusi, vähi ravist kuni vaimsete haiguste ravini. Kõige õigemate helidega on võimalik südamest jäik inimene panna naeratama ja tuua ellu uut lootust usu kaotanule.

On olnud mitmeid kontserte, kuhu tulevad tõsiste ja mõtlike nägudega inimesed. Peale rännakut kristallkausside ja muude imeliste instrumentidega on nad järsku mõtetest lagedad. Ilus on näha inimesi ärkamas oma enda tõele.

Minu enda teekond hakkas aastal 2014, kui sattusin Südame Hääle avamise töötuppa. Seda viisid läbi leedust pärinev paar Alicija ja Richard Eiliakas. Seal tegime erinevaid laulmise, hääle kasutamise ja väljendamise harjutusi. Nende seansside vahele jäi samuti paar helimeditatsiooni koos Gongi ja kristallkaussidega. Seda tunnet, kui ma nägin neid pille, on keeruline kirjeldada. Nagu minu südame kutsumus esimesest silmapilgust, armumine muusikasse.

Seda nähes ja kuuldes, sai mulle selgeks kõik, mida ma elus soovin teha. Nimelt aidata inimesi helidega ja õppida läbi nende iseend looma. Häälel ja meie tahtejõul on olnud väga suur roll iidsetel aegadel. Räägitakse, et Egiptuse püramiidid ning mitmed muud maailmaimed oleksid ehitatud ultra-hääle abil. Samad on lood meie esivanematega, kes tundsid lindude keelt ja laulsid regilaule, et manifesteerida eluimesid –

nagu Etruskide rahvas põhja-Itaalias, kes teadnud loodusnähtuste kohta rohkem, kui ükski teine rahvas siin maa peal.

Oli veel Guantšide hõim Kanaari saartel, kes valdasid vile keelt. Ikka veel võib kuulda, kuis linnud matkivad inimkõnet, mitte vastupidi. Sarnast vilistamise kunsti kasutati ka Pürenee mäestikus, kus elas üks teine rahvas.

Sama mõte läbib veel mitmet usukirja, kus öeldakse, et kõigepealt oli Sõna. Võikski öelda, et vibratsioon, ehk hääl on loonud meie maailma. Heli on kõikehõlmav konsonant, mis laulab meie sees. Pole ime, et OM-i lauldes tunnevad inimesed ühtekuuluvus tunnet, kui Nasa teadlased salvestasid päikeselt tulevaid helilaineid ning tulemus on üllatavalt sarnase kõlaga.

Igatahes hääle kohta on väga palju informatsiooni ning rääkides müütidest ja legendidest, on arenemas kvantfüüsika. Mis paneb üha rohkem rõhku maailma vibratsioonilisele olemusele, me kõik koosnemegi helidest. Seda teades, võime järeldada universumi ühiseid seaduspärasusi ka mateeria vallas. Ehk, peenem läbistab laiemat. Mida laiem on aine võnkesagedus, seda tahkem ta on.

Sellest järeldades on võimalik helidega ja nii öelda kiirtega ravida ükskõik millist haigust ja seisundit. Vähi ravina kasutatakse näiteks kiiritusravi, kuid me suudame sellest ka parema ja tervisele ohutuma metoodika välja arendada. Vana Kreekas tehti seda, meie kuulus matemaatika isa Pythagoras oli Gongi meister. Tal olid välja arendatud modaalsused ehk muusikalised skaalad erinevate haiguste raviks. Samuti rääkis ta kuidas kosmos laulab meile ja taevane muusika väestab igat inimest.

Palju on hetki, kus me ei usu midagi, sest me arvame end juba teadvat kõike. Kuid nüüd on tulemas uus ajastu, mis keskendub vibratsioonide tundma õppimisele. Nagu Stringi teooria nimigi ütleb, võime ühendada vaimse ja teadusliku maailma ühiseks tervikuks. Asi, mida me oleme juba ammu igatsenud, et tõeliselt selgelt näha iseend. Tähtedesse kirjutatugi on inimestele selge, kui nad seda võtavad kuulda ning seejärel loogiliselt lahti mõtestavad.