Blogi

PUHAS MEHELIKKUS

Jäime ühel päeval mõtlema, mida tähendab härrasmeheks olemine. Sõna härra tuleb rootsi keelest tähendades meest, peremeest või isandat. Temaga ühtivad lisaks kaks sõna härras ja harras. Mis omavahel kooskõlas loovad tähenduste kombinatsiooni tugevast, innukast, aukartlikust, pühast, tundlikust, sitkusest ja usinusest.

Tõeline härrasmees suudab olla naistega tugev, pühendunud ja pehme. Paljud alfa-maskuliinsust taga ajavad mehed unustavad ära, et meestel on lubatud tunda oma tundeid. Kuna tunnetest tekibki meie looming. Elu enese materialiseerimine käib läbi soovide, mida tunded aitavad päriseks luua. Kuna nad kannavad endas meie vaimu jõudu.

Mehe peamine ülesanne on õppida elu juhtima. Naise ülesanne on võtta vastutus emotsioonide eest (emotsioonid ja tunded on eri omadustega energialiigid). Tugeva mehe tunneb ära selle järgi, et tema sõna ja tegu on omavahel kooskõlas. Teda toetab maavägi ning ta on juhatatud n.ö. jumalikust inspiratsioonist.

Paljudel meestel on jõudu viia asju täide. Ehitada massiivseid struktuure, juhtida inimmasse ja langetada tähtsaid otsuseid. See on kõik maavägi, mis on iseenesest hea, kui teda pole egole allutatud. See tähendabki seda, et taevane inspiratsiooni kanal pole suletud. Ta on loodud olema vaba, et me saaksime rahumeelselt kõndida maa peal. Luua kooskõla kõigi elavate olendite vahel.

Seda kutsutakse puhta inimese teeks. Temas elab pühadus kuna ta austab oma tegudega kõike elavat. Armastuse jõud on piiritu essents, mis voolab ambrosiana elusa inimese soontes. Tema, kes on vaimust kantud, võib kanda endas kogu universumi tarkuseid. See pole metafoor, vaid tegelikkuse puhas väljendus.

Läbi puhta teadvuse tulevad otsused on teistsugused kui egol põhinevad. Nendega kaasneb suur austus, vastustus ja lugupidamine kõige elava suhtes. Inimene mõistab, et igal tema teol on tagajärg. Ta hakkab hoolega valima, missugused tegevused tulevad südame põhjast. Ta õpib juhtima oma ümbritsevat maailma läbi südame.

Hoides oma lähedasi tohutu jõuga, mida üks mees suudab endas genereerida, avaneb naiselik vägi. Koos loovad nad harmoonilist keskonda. Langetades õiglaseid otsuseid kõikide nende lähedal olevate olendite kõrgeimaks hüvanguks. Sellises maailmas eksisteerib omavaheline kooskõla, kus puuduvad hea ja halb. Selliseid jumalast kantud inimesi elab tänasel päeval ja on elanud varemgi.

Meie põlisrahva loost võib mälestada Lembitut või kangelaste ajastu kuningaid Kaleveid. Need on olnud valitsejad, kes olid kooskõlas oma olemusega. Ühendades endis taeva ja maa väed. Tõeline mees on sündinud loomupäraseks juhtiks ning tuleb meeles pidada, et igal mehel on oma kari, mida ta juhib.

Taevaste vägedega kooskõlas olev mees on erudeeritud, tark ja õiglane. Temas voolab kõikide ajastute tarkus. Tema peamine võimekus seisneb suutlikuses kanaldada universumi tarkust ilmaruumi. Temas on uut elu loov alge. Väljendades üksnes seda, mis kannab endas puhast teadmist.

Kõike head

Simo Santeri Virtanen

Khronos – kuidas valitseda aega?

Kreeka jumalatest Khronos, kellest sündisid Eeter ja Kaos, valitses tuhandeid aastaid ilmaruumis. Khronos valitses ajastute üle, pöörates ajaratast. Tema teadmiste sfääri kuulub inimkonna Kuldne ajastu. Müüte uurides, võime avastada huvitava asjaolu, et Aegiptuse tsivilisatsiooni kõrgaeg jääb Khronose perioodi, mil Aegiptuse peajumalaks oli Osiris. Mõlemad jumalused esindavad täisringi, ehk number ühte. Number üks tähistab tsüklit ning Khronose ja Osirise kummagi nimed tähendavat tõlkes ajaringi. Ühte täisringi võib võrrelda vaimust inspireeritud loomingu tsükliga ilmaruumis.

Hoolikalt jälgides elus korduvaid mustreid, võime hoomata, et me lõikame seda, mida külvame. Kõige paremini tunneme endas elujõudu siis, kui elame praeguses hetkes nagu Kuldsel ajastul oli kombeks.

Kuid lõpuks saabus uus maailma ajastu ning meie vägevad titaanid Kronos ja Osiris langesid taevastest sfääridest. Nende kohtasid tulid täitma uued vägised, ehk jumalused. Inimmeeli köitsid uued mõtted. Kuldne ajastu, mis oli kestnud väga kaua, jõudis lõpule. Üks tsükkel transformeerus teiseks, alles jäid mälestused eelmisest ajastust ja siht taasühinemise suunal. Hea ja halb sümboliseerivad kuldmündi eri pooluseid.

Märgates hea ja halva ühtsust – mõistame, et samuti on olemas terviklikkus. Teades, et elades tegu-tagajärjg reaalsust, on oluline hoida oma mõtted puhtad, kuna kõik mõeldu tuleb ringiga tagasi. Inimesed on oma olemuselt manamise meistrid ja seega soovime Teie ellu palju mõtte puhtust.

Kiirates südamest soojust, hoides külluslikku sihti ning tundes puhast armastuse tunnet. Võivad helkima lüüa säravad viljaterad, et luua seda, mida me südames soovime. Loomine hakkab hetkes olemisest, elamisest siin ja praegu. Igavikus vabalt liikumist võime kutsuda igaveseks inspiratsiooni allikaks. Teades oma elu ülesannet, pole vaja muretseda tulevase ega minevase pärast. Kogu looming on meie päralt nagu Ram Das väljendas end:

“ole siin ja praegu, armastus on põhjatu.“

Olles ühenduses oma olemusega ja unistades vägevalt, kasvatab ta sügavad juured mulda ning lendab kõrgelt nagu Kondor. Tere tulemast koju, tagasi siia Meie juurde – aitäh, et Te olemas olete.

Agni – ehk südame jooga

Muusika lained juhivad meid. Igal inimesel on oma väljendus, läbi mille ta hakkab elama ning tuksuma. Aktiveerides endas loomingulise energia, mis voolab sügavalt maa seest. Räägitakse, et valgustumiseks tuleb endas ühendada maa ja taevas. Ehk, siis olla inspireeritud läbi oma taevase kanali infovoo ning realiseerima seda maises plaanis.

Oma loomingu avamiseks on väga hea suunata maa väge ülespoole. Seda energiat öeldakse teisiti seksuaalenergiaks. See on lõppematu allikas meie sees, mis soovib liikuda ülespoole südameni välja. Seda hoides ning suunates õigesse kohta, suudame kogeda terviklikkust. Kus rindkere paisub ja seal sünnib agape ehk armastav-kohalolu.

Palju loomingut, mis puudutab hinge, sünnib just läbi selle, kui seksuaalenergia on suunatud otse südamesse. Üks Eesti teadjanaine ütles, et inimestele kõige omasemad tegevused on looduses olemine, loomingulisus ja tühjus. Täpselt sellises järjekorras. Oma sõnadega kinnitas seda, mis on meile juba loomuomane.

Paljud kõige tähtsamad/kaunimad mälestused elus on leidnud aset kusagil looduslikus kohas. Palju keerulisem on meenutada sündmusi, mis on toimunud siseruumides. Mäletan, kuidas algklassides maalisin lõuendile kaske kunstitunnis, mis toimus õues. Lihtsam on mäletada värskes õhus olnud sündmuseid kui siseruumides.

Looduses olles tabab meid lõputult voolav inspiratsioon. Võnkumine teisel olemustasandil – me tuleme rahu ja mõtluse seisundisse. Lummusesse, mis kannab endas kogu universumi saladusi. Loominguline inimene on lõdvestunud. Rahulikkus pole tingimus, kuid intensiivse protsessi juures lõdvestatuse säilitamine loob keskkonna loominguks.

Selle tõttu öeldaksegi, et tänapäeva linnad pole inimese jaoks keskkond, kus elada. Kunst – tehislik müra, mille taga puudub kandev taotlus, pärsib inimmeeli. Õitsemiseks vajame iseendaga kooskõlas olevat keskkonda. Loodushääled on kõige parim näide – lindude laul, lehtede kohin ja kõige kaunimaks heliks saab lugeda inimhäält.

Viimane neist on inimesele omane vahend rikastamaks keskkonda, kuid selles peitub võti linnakeskkonna elusõbralikuks muutmisel. Peame välja tulema tehnoloogiatega, mis loovad meeldivat ja helge taotlusega “müra”. Gongi mängides tekitame samuti müra, kuid selle tagaolev taotlus on täis loovat energiat.

Lastele gongi mängides lähevad nad täielikult oma elementi. Jõuavad omasesse keskkonda, kus viibida. Mõned lapsed on omadega täitsa zenid ja teised hoopis hakkavad elama ning mängima. Taotlusega helil on võime kõrgendada meie teadvuseseisundit. Sellepärast on meeliülendav muusika olnud moes läbi aastatuhandete.

Vana-Kreekas Pythagorase koolkonnas mängiti muusikat õpilastele igal hommikul ja õhtul, et neid häälestada oma tegevustele. Sealt pärineb meie temperamentne heliredel. Sealsed inimesed tundsid numbri, muusika ja universumi omavahelist suhet. Kreeta saarel mängiti gongi Minose kultuuri ajal.

Paljud vanaaja astronoomid on öelnud, et universum laulab meile – kogu tähistaevas heliseb läbi kosmilise harmoonia. Laulmise kultuuri on peetud ülal pea üle maailma. Soome – Ugri vanad regilaulud on meile omane kultuuriruumi alge. On aeg taastada see mälestus oma ilus ja säras – kuna meile tulev pärand on paljugi moondunud.

Meie esivanemad elavad igaühes – me sõnaotseses mõttes koosneme nende geneetilisest infost ning läbi selle on meil ligipääs nende mälestustele. Sellest tuleneb kollektiivse teadvuse kinnistumine ning rahvustumine. Me saame läbi oma taotluse meenutada iidseid puhtaid esivanemate laule, mis loovad selles maailmas ilu.

Mitmed regilaulud said moonutatud järeltulevate põlvede teadlikkuse langemise tõttu. Mingi hetk tehti palju kõrtsi, töö ja heietuse laule. Prooviti panna esivanemate tarkus omaaegsesse konteksti, kuid sellega tekkis palju moonutusi. Soome – Ugri rahva alge laulud e hüperborea laulud omavad endas algupäraselt tohutut ilu.

Neid laule kuulates tekib tunne, et kogu maailm laulab koos päikese ning tähtedega. Lõppematu ilu nagu unenäomaailmades seigeldes, kus kõik on kirgas olemasolemus. Igalühel on olemas osake mälestusest ning võime taastada oma esivanemate tarkust. Vibratsiooni seaduste kohaselt jääb ilmaruumis kajama iga sõna, mis on kunagi lausutud.

Egiptuse ja Eesti kultuuris öeldakse, et inimkeel tuleneb lindudelt. Etruskid olevat kõnelnud lindudega neile omases keeles. Paljud lood jõuavad lõpuks välja Paabeli tornini, mille lagunemisel tekkis maailma musttuhat eri keelt. Kuningas Saalomon, kes oli kõige targem kuningas maa peal mõistis linde omavahel vestlemas.

Sellel kõigel on oma teatud alge, mis vastabki tõele. Kreutzwaldi kogutud muistsetes Wanarahva muinasjuttudes kohtab lindude keelt ning võib väita, et algsed inimesed mõistsid keelt lauluna. Kõnelemine on hilisem moonutus puhtast lauluga informatsiooni jagamisest. Eri tsivilitsatsioonidel on olnud omane musikaalne häälestus.

Erinevad ajastud on suhestunud teatud numeroloogilistele alustele. Atlantiitide ajal suheldi läbi number kuue. Lemuurias oli algeks number seitse. Erinevatel ajastutel on olnud oma muusikalised häälestused. Kuulates lüürat mängimas on tema kõlakeel hoopis teistsugune, kui mõnel modernsel elektroonilisel süntesaatoril.

Iidsete inimeste jaoks oli omane luua kauneid helisid. Sellest väljenduvad kaunid monumendid ja perfektses kuldlõikes ehitatud ehitised (püramiidid, Machu Picchu ja Rhodose koloss jne..). Minnes tagasi ajastute lõikes tuleb välja inimtsivilisatsiooni degeneratsioon.

Vanad Foiniikia meremehed omasid kaarte, millele oli märgitud Ameerika rannik. Nemad olid omakorda saanud need veel vanemast allikast Atlantiitide järeltulijatelt, kes esindasid viiendat maailma ajastut. Meie hetkeline kultuur on suures osas jäänuk Atlantise pärandist. Oleme taas jõudnud tehnoloogilise kataklüsmi veerele.

Õnneks on inimhinge evolutsioon otsustanud luua maailma, kus saabub tasakaal. Meil tuleb usinalt teha kollektiivseid pingutusi ning mõelda hoolivaid mõtteid oma planeedist. Taoline lähenemine loob vaikse, aga kindla arengu tasakaalul põhinevale ühiskonnale. Ajale, kus tehnoloogilised ja looduspõhised teadmised leiavad omavahel tasakaalu.

Inimene õpib olema looja vääriline nii nagu teda on loodud – kõige võimsaim olend universumis. Sellele tiitlile kaasneb vastutus, kuna omades võimet luua ja hävitada, saab samastuda ainult Agni ehk südame jõuga. Kõik kõrvalekalded, mis meil toimuvad põhilisest tõest, viivad meid ikkagi tagasi südamesse.

Läbi armastuse on võimalik luua reaalsuse sfääris. Kõik, mis on tulnud kurjast, on kehtetu looming. Kuna temas puudub armastav/heatahtlik taotlus. Puhas mõte on võimeline liigutama tähti ning looma uusi universumeid. Seda arvesse võttes muutub tehislik maailm tühiseks moonutuseks.

Inimvõimed on palju suuremad, kui tühipaljad ekraanid ja mürisevad masinad. Juba praegu mõtlevad kõige usinamad uueaja arhitektid elavate majade peale. Kuidas kasutada maa elektromagnetvälja levitatsiooniks. Meil on need kõik võimed endis olemas. Füüsiline keha on vibratsioonidest koosnev tervik ning vibratsioon on iseenesest heli.

Õigeid helilaineid kasutades on võimalik mõjutada mateeria tuumolemust ehk luua füüsilises reaalsuses oma soovitud tulemeid. Kuid seda saab teha ainult läbi puhta mõtte. Me kõik oleme teel sinna poole ja võib olla on need mõtted omadega 100 aastat ees. Loodan, et nüüd sai seda ajavahemikku 50 aastavõrra lähemale tuua.

Teerajad

Meie olemasolev maailm on hakanud muutuma. Ta on hakanud looma uut ilmet iseendale, et kõik tema peal elavad lapsed võiksid elada õnnelikus ajajärgus. Palju on muutunud viimase mõne aasta jooksul, kus me suikume välja tuhande aastasest unest. Enam ei eksisteeri lineaarseid ajamõõtme tegelikkuseid. Aeg on hakanud muutuma oma olemuselt.

Inimesed, kes istuvad päevad läbi kontoris – neil aeg venib ja venib ning nende reaalsus eksisteerib kella 9-17 vahel olevas sagedusribas. See on koht, kus valitseb madalsagedus. Jällegi inimene, kes elab omas majas metsas kogeb tohutult intensiivset aja voolamist. Seal ta on kogemus kõrgesageduslikku mõõdet, mida toetab loovuse voolamine.

Sarnaseid asjaolusid võib kogeda läbi Mandela effekti, mis tuleb LAVi endise presidendi Nelson Mandela nimest. Nimelt üks osa inimesi teab, et Nelson Mandela suri 80ndatel vangistuses ning teine osa mäletab tema surma aastal 2013.

Seda nimetatakse olemise tasandite vahetumiseks. Üks osa inimestest on häälestatud ühele reaalsuse mõõtmele ja teine osa mõnele teisele mõõtmele. Võib öelda, et iga inimene on elamas samaaegselt mitut paralleelset elu. Võiks öelda, et me oleme kõik mõõtmete vahelised rööprähklejad. Teatud hetkel jõuame taas nullpunkti.

Need on elu pöördpunktid, millal on võimalik tagasi tulla tasakaalu punkti, kust tekib uus lahknemine. Võib tõdeda, et isegi ajalookäsitlus on väga mitmeti mõistetav. Mõned teavad, et 500 aastat tagasi oli Siberis vesinikpommide plahvatused ja teised, et renessanssi ajal inimkond valgustus.

Keeruline on isegi määratleda millises ajavöötmes on juhtunud eelmise sajandi või meie endi lapsepõlve sündmused. Meie praegu projektsioon energiatest loob meie tulevikku ning olevikku samaaegselt. Väide, et miskit pole veel toimunud on vale. Kõik tegevused toimuvad samaaegselt.

Järelikult meil on võimalik muuta oma olemuse tasandit. Me oleme minemas üle päris maailma reaalsusesse. Ehk siis, vale reaalsusest välja jumalikule sageduse ribale, kus kõik olemasolev on omavahel kooskõlas. Seda saab selgitada 5-mõõtme fenomenina.

Varasemalt olid meie ees ristteed, mis on paljudes legendides märgistanud füüsilist hea ja halva sagedust. Kehastades kaootilise loomuga 4-mõõtme maailma, mis loob 3 vektoriga ajavahemikku (tulevik, minevik, olevik). Me oleme nüüd üle liikumas 5-mõõtmelisesse maailma, mis omab endas tugevat loovenergiat.

Meil tekib ajaline tsükkel, mis koosneb 4st tasandist (tulevik, minevik, olevik, täienemine). Täienemine on lisamõõde, mis tähistab kõige olemasoleva võimet luua lõputusse. Ehk siis, iga olend õpib looma temale sobivas ulatuses uusi maailmu. Inimesest saab universumi kõige võimsam olend, kes kehastab jumalikku alandlikkuse energiat.

Kõike head,
Simo Santeri Virtanen

http://www.merkabasoundhealing.com

Paljajalu hullus (Bosikom)

Suve perioodi algul olen läinud üle paljajalu olemisele. Leian end üha rohkem olukordades, kus keha soovib olla täielikus ühenduses maaga. Käin jalutan ringi ja leian end üha rohkem siin praeguses hetkes. Üks sõbranna ütles, et potipeal sittudes võib jõuda õndsuseni, aga peale kaka ära tegemist on oluline olla osakene loodust.

Kohtusin hiljuti ühe mehega, kes on olnud aastaid paljajalu. Tema oleks ja keha hoiak inspireerisid mind väga. Harva kohtab inimesi, kes tõeliselt seisavad oma jõus. Sirge võimsa seljaga ning usuvad oma kõikvõimalikkusesse. Olles ühenduses maaga avaneb tegelikult värav kosmilistele tarkustele.

Viimastel nädalatel olen avastanud ning läbinud oma hirme selle ees. Kõige mõnusamad kohad, kus olen olnud on ostukeskused. Neis on inimesed nii oma mõtetes, et keegi isegi ei märka, kui olla ilma jalatsiteta. Mitu kuud kandsin maandavaid sandaale, mis on tegelikult peaaegu sama effektiivsed ühenduvuse poolest.

Neid sandaale kandes märkasid inimesed palju rohkem seda, et mul polnud jalas jalatseid. Võib-olla oli tegu ligilähedaselt null kraadilise ilmaga. Nüüd täitsa otsides maandust ning kogedes süvalõõgastavat jalamassaaži – olen teelahkmel.. no kuidas seda asfalti saaks asendada?

Maandamise juures on olulised aspektid voolujuhtivus, kuid puit, betoon, bituumen, asfalt jne.. Nemad ei juhi voolu, kuid omavad teistsuguseid iseäralikke omadusi. Kõige paremini juhivad voolu erinevad metallid ning soolane merevesi.

Ehk, siis mind võib kohata jalutamis mööda teeservasid vähestel murulappidel, ookeani ääres lannaliivadel ja metsa/parkides. Põnev on olnud kogemus, et läbi paljajalu kõndimise hakkab keha tõeliselt ellu ärkama. Meil on eesti keeles ütlemine, et tuleb oma selgroogu kasvatada. Panin tähele, et mul on jäänud osa sellest kasvatamata sõna otseses mõttes.

Jälgides inimesi tänavatel mõistan, et üsna suurel hulgal rahvastikust on seljaga hädasid. Õnneks lahendus on lihtne – olgem paljajalu ja saagem rahulolevateks. Inimesele loomuomasel moel ringi liikudes hakkavad tööle lihased, mis on kaua aega uinunud. Postuur läheb sirgeks (mitte sirgemaks) ning seljalihased hakkavad iseend korrigeerima.

Mõnus jalamassaaž läheb järjest leebemaks kuna tald harjub ära. Mõne ajapärast hakkab ajus veri paremini ringlema ning hakkab tekkima tugev ühenduse tunne kõige olemasolevaga. Sarnane kirjeldus on juturaamatutes haldjatest, kes elavad kuidagi teises võnkesageduses. Olles alati valpad, ärkvel ning rõõmsad. Mõistes kõige elava tagamaid.

Minu soovitus ja kutse teile – ühinegem paljajalu revolutsiooniga ning mõelgem välja mõnusam materjal asfalti asemele või siis lendavad autod (PS: linnas näete mind ikkagist jalanõudega).

Kõike head
Simo

Loov majandus

Viimastel päevadel olen mõelnud suuresti keskkonnateema peale. Võiks öelda, et pöördelised ajad on kätte jõudnud. Aeg, mil kogu inimkond peab langetama olulise otsuse – kas me valime elu taastamise või kaotamise kasuks. Õnneks on igale probleemile lahendus olemas. Ainus, mida teha on vaja, on äratada üles kõik uinuvad isiksused.

Palju meie tänapäeva meediast on kontrollitud kasuahnete inimeste poolt, kes loovad läbi ilmajäämise hirmu kurja. Nüüd on aeg sisendada neisse lootust ning sügavat mõistmist, et meie inimestena oleme osa loodusest. Minu plaan näeb ette teha äri. Tegeleda ettevõtlusega, aga täiesti uuel tasemel.

Mitmed tänapäeva iduettevõtted tegelevad juba keskkonnateemadega. Panustavad oma töötajate vaimsesse arengusse ning on siiralt huvitunud ringmajandusest. Väga tähtis on alustada majandussektori muutmist kuna paljud ökoliikumised jäävad nõrgaks oma pehme tahte tõttu. Kõige suurema tahtejõuga inimesed liiguvad ringi äri -ja spordimaailmas.

Õnneks olen märganud, et mitmed vanema generatsiooni äriinimesed on hakanud üles ärkama. Kas kollektiivsete suunitluste tõttu või nende endi laste pärast, kes lausa nõuavad suuremat empaatiat looduskeskkonna suhtes. On välja töötatud erinevaid majandusmudeleid üheks neist on Sinine Majandus.

See on põhimõtteliselt võida-võida olukorra tekitamine äritegevuses. Tähtis on mainida, et Sinise Majanduse kohapealt pole kasv lõputu, vaid omab teatud piire. Sarnane idee nagu metsa kasvamisel. Ükski puu ei suuda lõpututesse kõrgustesse kasvada. Igal taimel on oma piir ning läbi oma elutegevuse toetab ta kõiki teisi metsakoosluse osasid.

Sinise Majanduse mudel näeb põhimõtteliselt vastutustundliku, eetilise ning kogu tervikut toetava ärimudeli loomist. Seal iga koosluse osa võidab riigist kuni üksikindiviidini.

Sarnaseid mõtteid on Eesti riik välja kuulutanud. Palju on plaane 2050 osas – luua liginullenergia hoonete võrgustikke, täielikult minna üle ringmajandusele ning taastuvenergiale. Tegelikult oleks meil vaja jõuda nende samuste standarditeni juba aastal 2030. Õnneks me oleme sellele lähenemas.

Üha rohkem inimesi on ärkamas teadvustamaks tegu-tagajärg valemit. Põlisrahvaste tarkuse järgi tuleb arvestada, et iga langetatud valik on otseses vahekorras seitsme eelneva ja tuleva põlvkonnaga. Järelikult me loome iga otsusega oma lastele maailma, mille me oleme pärinud oma esivanematelt.

Tähtis on olla teadlik oma valikutest ning hoida oma kese puhas ahnusest. Lennart Meri pani oma eluajal inimestele südamele, et tõusiklusest tuleks hoiduda. Seda me teeme!

Luues jõukust oma ellu, siis tuleb mõista, et tõeliselt rikas inimene on see, kes suudab oma varadega kõiki teisi üles tõsta. Läbi jagamismajanduse me suudame luua jätkusuutliku ühiskonna, mis arvestab iga tema liikme vajadustega.

Sellise mudeli järgi kaob vajadus oma lapsepõlves rahuldamata ihade tagaajamiseks. Kuna üksteist toetades on võimalik luua keskkond, kus iga inimene elab täielikus jõukkuses.

See võiks olla meie rahva uus moto – Saagem jõukaks, et kogu maailm võiks õitseda.

Naistepäeva tervitus!

Soovin kõigile naistele ilusat naistepäeva! Muidugi ametlik kuupäev oli 8ndal märtsil, kuid mulle tundub, et iga päev võiks olla naistepäev. Iga mehe kohus on ilusaid naisi meeles pidada. Neile teha igapäevaseid kingitusi ja komplimente. Muuseas kõigi suurim kingitus, mida mees naisele saab teha, on kohalolu. Naised kohe sulavad selle ees, kui mõni mees kogu oma olemusega suudab nende ees seista.

See on päris vapper tegu. Selle peale mõeldes tuli mulle ette üks põnev video naisteväeringist. See oli väga teistsugune, kui ma olin ette kujutanud. Kuna seal kõik naisterahvad karjusid täiest kõrist. Väljendades oma valu – armi, mis on neisse löödud. Minu süda sulas toda videot vaadates. Tekkis täiesti uuelaadne austus iga elava naise vastu. Seal oli miskit ürgset ja midagi, mille eest iga mees peaks vabandust paluma.

Hiljem uurisin ja lugesin selle aktsiooni korraldaja tausta ning mõistsin kust see kõik tuleb. Tegu on Serbiaga, kus 1999-2001 käis sõda. Nato väed pommitasid kogu maad tappes tuhandeid inimesi, kuna oli käimas Kosovo iseseisvumine. Minu meelest oli mõlemal poolel õigus, kuid asi lõppes suure tapatööga. Ükski inimene pole sündinud kiskja, seda kujundab neis ainult ühiskond, kus on maskuliinne tegutsemise energia ülevõlli keeratud.

Sealt edasi tuli mulle meelde üks Aafrikas elanud sõja kindral. Tema nimi oli Butt Naked (Paljas Tagumik), sest ta läks alati lahingusse palja tagumikuga. Temal oli kombeks lapsi ohverdada. Kuni ükskord tema süda avanes jäikusest ning ta ei suutnud enam süütut last mõrvata. Selline käitumine on pöördeline, kuid meis kõigis elab mingil moel veel vägivald. On tähtis seda teadvustada ning hakata looma rahu täiesti igal tasandil.

Mõni mõtleb, et maailmas on erinevad konfliktid, mis pole meiega üldse seotud. Tegelikult on asjad hoopis vastupidi. Meie ise oma mõtetega olemegi konfliktide allikad. Sarnaselt kogu raha süsteem toetab vägivalda jne.. Kuid meie ülesanne on keskenduda selle kõige parandamisele. Pehmelt ja kaljukindlalt hoida oma fookust tasakaalu loomisel. Iga päev valides viha asemel andestust. Isegi kõige julmemad kurjategijad on kunagi olnud lapsed.

Öeldakse, et mees läheb segi sellest, kui ema teda poisina keelab liialt. Sealt hakkab ta otsima nais energiat endast väljast poolt. Mida rohkem seda on puudu, seda agressiivsemaks ta muutub. Mehed meie töö on andestada oma emadele, naistele ja iseendile. See oli minu naistepäeva tervitus teile kõigile. Loome puhast vägivallatut maailma. Kohta, kus on rahu iga elava olendi südames.

Kõike head,

Simo

Looduskeskkonna hoidmine

Viimased aastakümned on väga drastiliselt muutnud meie elukeskkonda. Mary Reynolds, kes on raamatu “Garden Awakening” autor – ütles väga tabavalt inimese kohamälu kohta. Igal generatsioonil on oma nägemus metsikust loodusest. Tema nooruspõlves Iirimaal oli see tavaline, et suve öödel autoga sõites oli tuuleklaas täis putukaid. Tänapäeval enam mitte.

Õnneks Eestis on putukate liigirikkus veel säilinud, kuid tähtis on nentida, et iga generatsiooniga muutub meie elukeskkond. Viimase 50 aastaga on see väga kiirelt muutunud. Teadlased ütlevad, et hetkel on käimas kuues massiväljasuremine planeedil Maa.

Selline ökoloogiline hoiatus on väga tabav, kuna meil on viimane aeg hakata tegutsema. Paljud inimesed elavad oma tavapärast elu ning ei suuda globaalselt mõelda. Vahest ikkagi tasuks alustada oma väikestest valikutest, kas me tarbime plastikpudeleid või hoopis joome oma klaaspudelist vett.

On vaja osta erinevaid tooteid, mis on pakendatud kilesse/plastikusse. Loomulikult enamus meist teevad seda. Selle juures on tähtis leida oma sisemine tasakaal, kui on võimalik valida, siis teha alati kõige parim valik keskkonna jaoks. Suured keskkonna kahjustajad on lihakasvatus, transport, riide ning energiatööstus.

Me vajame kiireid muutuseid neis kõigis ettevõtmistes. Õnneks on toimumas vegan revolutsioon, roherevolutsioon ja Eestis Põxit (põlevkivi exit). Paljude meelest on keskkonnast rääkimine tüütu teema – sellepärast loevadki teod.

Tihtilugu mõtlen selle peale, kuidas on võimalik teist elavat olendit kahjustada ning saan väga hästi aru. Inimesena olen seda tihti teinud, kellegi peale vihastades ning hinnanguid andes. Teadmatusest söönud liha jne.. Kuid vaadates oma koera magamas ning nähes, kuidas ta näeb unenägusid – tekib küsimus, kuidas on võimalik ühte teist unistavat olendit tappa?

Empaatia on see, mis loeb. Mõistes teiste elavate vajadusi ning neid toetades oma rõõmsa kohaloluga. Soovides kõigile head ning edu. Ühendades ennast kogu ümbritseva keskkonnaga. Nii saab vaenlasest sõber ning riiukukest hoopis karja valvur.

Praegu me oleme elamas suhestumise ajastul, mil sotsiaalnemeedia on ühendanud üle maailma miljardeid inimesi. Lihtne on leida omale sobiv nišš, kuid see tähendab ka suuremat vastutust oma mõtete eest. Meie kõigi mõtted levivad valguskiirusel läbi ilmaruumi.

Kutsume teid ühismeditatsioonile kliima heaks. Kliima all peame silmas kogu meid ümbritsevat keskkonda, elusloodust ning jätkusuutlikkust. Inimene on viimaste aastasadadega tohutult hävitanud looduslikke ökosüsteeme ning nüüd on aeg lõpetada eitus.

Loome elujaatava tuleviku oma inimestele, loomadele ning loodusele. Selle jaoks on vaja kokku tulla ning luua tugevaid ühiseid taotluseid, mis väestavad meid kõiki. Mäletate laulvat revolutsiooni, kus sadatuhat inimest laulis Eesti vabaks.

Nüüd on aeg luua kliima revolutsioon. Avardada võimalikult paljude inimeste meelt, et nad hakkaksid hoolima meie planeet Maast. See on oluline meie liigi jätkusuutlikuse seisukohalt. Kõik valikud, mida me tänapäeval teeme on suunatud meie lastele.

Tulevad põlved vastutavad kõige eest, mis on täna otsustatud. Järelikult otsustame luua keskkonnasäästlikuma tuleviku. Meil on tehnoloogiline võimekus selle jaoks juba olemas. Lisaks infrastruktuurid, mida on lihtne ümber muuta. Tähtis on võtta initsatiiv ning olla muutuste keskmes.

Takistuseks on inimeste meelestatus antud teemal, kes kardavad muutust kuna mugavustsoon võib haiget saada. Õnneks muutused on meie kõigi kõrgeimaks hüvanguks ning me saame koos luua parema tuleviku. Sellise, kus kõigil maailma olenditel on hea olla!

Mediteerida saab lauldes, vaikuses, ühist palvet lugedes, tantsides ning paljudel muudel viisidel. Kutsume sel päeval viima läbi tseremooniaid antud energia toetamiseks. Lisaks toimub noorte meeleavardus kliima seisukohalt.

Sündmus toimub üle Eestiliselt! Üle maailmselt ning igaüks loob seda ruumi koos teistega. Seda saab teha omaette, grupis ja kõikjal.

Ajavahemik on kella 6.00 – 23.00 vahel, et igaüks saab panustada kollektiivsesse energia kogumisse. Õhtul saadame kogu loodud energia meie keskkonda aitama! 🙂

Unistamine ja unenägemine

Mulle meeldib piiblilugu unenägija Joosepist. Temal oli erakordne võime näha prohvetlikke unenägusid. Tänapäeval tuleb üha rohkem välja, et neid inimesi on veel enamgi. Igale ühele on antud taoline võime. Unistada oma elu päriseks. Meie reaalsusel on tohutult palju erinevaid tahkusid ning tundub, et paralleelsuseid on lõputul hulgal. Iga hetke valikuga me loome erinevaid reaalsuse mustreid, kuid oma elus miskit drastiliselt muutes, muudame oma tulevikku ning minevikku.

Eelmise sajandi alguses avaldas üks aeronautika pioneer J.Dunne raamatu “Katsetus Ajaga.” Seal ta räägib oma unenägemisest ning kuidas läbi aastate unepäevikut pidades on ta avastanud aja erinevaid tahke. Me liigume ajas läbi oma teadvuse. On jälgija, kes kogeb seda praegust hetke ning kõiki teisi hetki samaaegselt. Unenägudes me suudame saada selleks jälgijaks ja kogeda kogu oma hetkelist ajajoont nii tulevikust kui ka minevikust. Järelikult on olemas kõrgem mina, kes kogeb kogu maailma kõiksust keha väliselt.

Seda kõrgemat mina saab kutsuda teadvuseks või kõikehõlmavaks kohalolekuks. Paljud meditatsiooni praktikad räägivad jälgijast. Kuid keegi ei taha olla jälitatav. Meil on võime märgata iseenda tegutsemise mustreid läbi mitme tasandi. Kõigepealt on jälgija ehk meie vaim. Sealt edasi tuleb teadvus, mis eksisteerib kehas ehk siis hing. Järgmine on meie keha/raku mälu, mis vastutab kõigi reaktsioonide eest ümbritsevasse keskkonda.

Inimene, kes suudab oma elu elada läbi hinge, on tõeliselt inspireeriv isend. Tema silmad säravad erutusest ja tema olek kumab kõikhõlmavat kohalolekut. Neid inimesi kutsutakse kauniteks, hingestatuteks ning neis nähakse seesmist ilu. Sisemine loomulikult jõuab välisesse. Paljud inimesed, kes tegelevad vaimse maailmaga võivad olla väga ühenduses teatud teabe allikatega ning neid kanaldada.

Kuid kõige tähtsam on meeles pidada, et me oleme füüsilised olendid siin maa peal. Järelikult oma keha eest peab hoolitsema ja ma ei tea mitte ühtegi hinge, kes jätaks oma keha unarusse. See tõttu on tähtis liikuda palju, süüa puhast tervistavat toitu ning nautida oma elu. Läbi selle me unistame oma reaalsuse tõeliseks. Elame südamest ning kingime teistele ainult head.

Meil kõigil on komme und näha. Iga öö magama jäädes hakkab keha läbima 90-110 minutilisi unetsükleid. Millel on erinevad osad – uinumine, süvauni ja unenägemise faas. Mida puhtama peaga minna magama, seda selgemad on unenäod ning keha suudab end välja puhata. Tsüklite pikkus sõltub keha kurnatusest. Mida kurnatum inimene on, seda pikem on süvaune staadium. Välja puhates või enne magama jäämist mediteerides on võimalik väga hõlpsalt näha kirkaid või avatud unenägusid.

Selle juurde kuulub hommikul unenägude mäletamine ja neist kokkuvõtte tegemine. Kehtib selline reeglistatus, et mida rohkem me juhime oma ärkveloleku aega, seda enam me juhime oma unesid. Põnev on täheldada, et loomad on samamoodi intelligentsid ning emotsionaalsed olendid. Kõigil loomadel on võime näha unesid ja kes võib süüa teist olendit, kellel on võime unistada?

Paljude katsete ja avastuse tagajärjel on avastatud, et aeg on üsna plastiline nähtus. See tähendab seda, et aeg oma mõõtmetelt pole hoopiski mitte lineaarne, vaid hoopis tsükliline. Paljude iidsete rahvaste kalendrid lähtusid tsüklitel ning kordustel. Maarahva regilaul oli 8 silbiline tsükli kordaja. Lauldes mindi kehavälisesse seisundisse, mis põimis omavahel kokku eri dimensionaalseid reaalsuseid.

Praegu eksisteerib erinevaid versioone Maast. Nad on olemas erinevatel ajaliinidel ehk paralleelreaalsustes. On suuremaid ja väiksemaid paralleelsusi, kuid kõige suuremad erinevused tulevad läbi murdepunkti valikute. Näiteks mõnes paralleelreaalsuses võib eksisteerida täielik idüll, kuna inimesed valisid tuumaajastusse minemata ning jätsid kaks suurt ilmasõda pidamata.

Säherdusi murdepunkte on olnud varemgi veel ning on võimalik oma reaalsus ühildada mõne teise ajaliiniga. Seda on võimalik teha nähes unenägusid või ühildudes üliteadvusliku seisundiga. Tegelikult meie maailma hetkeline eesmärk ongi suurelt alateadvuses pesitsev jama ära puhastada ning siseneda uude kuldajastusse.

Me muudame igapäev oma tegelikkust. Läbi igas hetkes toimuva valiku muutub laviini suund. Vanas keelest tulenev sõna kurss. Kuhu me suundume ning puhastades oma alateadvust oleme võimelised langetama puhtaid valikuid. Võib eksisteerida mitu “mina” sama hetkeliselt. Kuid mõne tähtsama otsuse/kohtumise ajal oleme taas sünkroonitud oma põhiajaliinile.

Lisaks on veel olemas elule põhiline plaan, mille me määrame enne sündimist. On olemas kõige laiema haardelisem suunitlus, mis aitab meil kogeda tõeliselt kirgast reaalsust ning nii öelda varuplaan, kui kõik asjad lähevad pekki. Tihtilugu olen avastanud end elamas siin maailmas nii, et osad asjad peaksid olema ammu juba muutunud. Millegipärast pole nii juhtunud enne mind olnud inimeste valikute tõttu.

Meil on igas hetkes võimalik muuta oma reaalsust. Saame võtta ühendust oma tuleviku kui ka mineviku minaga. See on väga lihtne – mõeldes näiteks oma eilsete tegevuste peale, oleme ühenduses oma mineviku minaga. Nüüd on võimalik talle saata armastust, enesekindlust jms.. Läbi selle tegevuse me muudame oma tegelikkust!

See toimib samal põhimõttel nagu te tunnete, et keegi mõtleb teie peale ja järsku heliseb telefon. Aeg on oma olemuselt täis plastiline – võiks isegi öelda plasmaatiline. Tuleb ainult uskuda, et elades on kõik täpselt sama võimalik nagu unenägudes. Me võime lennata ja muuta mateeria olemust. Aine on ainult teatud sagedusel olev vibratsioon, mida saab peenema vibratsiooni lainega mõjutada.