Teerajad

Meie olemasolev maailm on hakanud muutuma. Ta on hakanud looma uut ilmet iseendale, et kõik tema peal elavad lapsed võiksid elada õnnelikus ajajärgus. Palju on muutunud viimase mõne aasta jooksul, kus me suikume välja tuhande aastasest unest. Enam ei eksisteeri lineaarseid ajamõõtme tegelikkuseid. Aeg on hakanud muutuma oma olemuselt.

Inimesed, kes istuvad päevad läbi kontoris – neil aeg venib ja venib ning nende reaalsus eksisteerib kella 9-17 vahel olevas sagedusribas. See on koht, kus valitseb madalsagedus. Jällegi inimene, kes elab omas majas metsas kogeb tohutult intensiivset aja voolamist. Seal ta on kogemus kõrgesageduslikku mõõdet, mida toetab loovuse voolamine.

Sarnaseid asjaolusid võib kogeda läbi Mandela effekti, mis tuleb LAVi endise presidendi Nelson Mandela nimest. Nimelt üks osa inimesi teab, et Nelson Mandela suri 80ndatel vangistuses ning teine osa mäletab tema surma aastal 2013.

Seda nimetatakse olemise tasandite vahetumiseks. Üks osa inimestest on häälestatud ühele reaalsuse mõõtmele ja teine osa mõnele teisele mõõtmele. Võib öelda, et iga inimene on elamas samaaegselt mitut paralleelset elu. Võiks öelda, et me oleme kõik mõõtmete vahelised rööprähklejad. Teatud hetkel jõuame taas nullpunkti.

Need on elu pöördpunktid, millal on võimalik tagasi tulla tasakaalu punkti, kust tekib uus lahknemine. Võib tõdeda, et isegi ajalookäsitlus on väga mitmeti mõistetav. Mõned teavad, et 500 aastat tagasi oli Siberis vesinikpommide plahvatused ja teised, et renessanssi ajal inimkond valgustus.

Keeruline on isegi määratleda millises ajavöötmes on juhtunud eelmise sajandi või meie endi lapsepõlve sündmused. Meie praegu projektsioon energiatest loob meie tulevikku ning olevikku samaaegselt. Väide, et miskit pole veel toimunud on vale. Kõik tegevused toimuvad samaaegselt.

Järelikult meil on võimalik muuta oma olemuse tasandit. Me oleme minemas üle päris maailma reaalsusesse. Ehk siis, vale reaalsusest välja jumalikule sageduse ribale, kus kõik olemasolev on omavahel kooskõlas. Seda saab selgitada 5-mõõtme fenomenina.

Varasemalt olid meie ees ristteed, mis on paljudes legendides märgistanud füüsilist hea ja halva sagedust. Kehastades kaootilise loomuga 4-mõõtme maailma, mis loob 3 vektoriga ajavahemikku (tulevik, minevik, olevik). Me oleme nüüd üle liikumas 5-mõõtmelisesse maailma, mis omab endas tugevat loovenergiat.

Meil tekib ajaline tsükkel, mis koosneb 4st tasandist (tulevik, minevik, olevik, täienemine). Täienemine on lisamõõde, mis tähistab kõige olemasoleva võimet luua lõputusse. Ehk siis, iga olend õpib looma temale sobivas ulatuses uusi maailmu. Inimesest saab universumi kõige võimsam olend, kes kehastab jumalikku alandlikkuse energiat.

Kõike head,
Simo Santeri Virtanen

http://www.merkabasoundhealing.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s