Kuidas aru saada mis on õige?

Mind on inspireerinud paljud inimesed, kes jätavad jälje oma eeskujuga. Elades oma elu teatud moodi. Nende valitud modaalsus paneb jällegist teisi inimesi tegutsema paremuse poole. Kas see on teatud tüüpi liikumised, valikud või info, mida jagatakse.
 
Olles inspireeritud on lihtne omale sihte seada. Aru saada, mis sind hetkel siin elus kõige paremini kannab. Aidates kujuneda seda mitme näolist mina pilti. Osates enamat on lihtsam mõista seda tõde. Elu arhetüüpi, mis on oma olemuselt edasi viivad.
 
Vanem generatsioon on harjunud tõega, et tuleb spetsialiseeruda. Saada ühes asjas heaks, aga mis siis juhtub, kui oled juba sellises energias, et neid tõdesid on palju enam? Langevad võimalused ära olla ühes konkreetses asjas ainuüksi hea.
 
Oma enda kirele jahi pidamine on nagu enesetapp. Pigem peaks teda jälgima ning kaasa minema. Täna olen filoloog, homme antropoloog. Ikkagist see logos, aga teema läheb laiemaks. Soovitatakse olla ja teha, käituda teiste moodi. Eeskuju on tõsiselt hea.
 
Selle nimi on oskus, et leida omale positiivne eeskuju. Kasvada läbi innustuse. Sealt kaugemale minna pole enam võimalik. “Ikka on,” ütleb süda. Saada paremaks ja targemaks.. Tegelikult läbi oma mõttejõu me loome koguaeg. Paneme infokilde kokku.
 
Mis see tähendab kui me loome? Me ehitame omaenda reaalsust ülesse, mis on mitme tahuline ja üllataalt kompleksne. Koosnedes spetsialiseerumise hargtulemistest, ehk rööprähklemisest. Keeruline sõnavara teeb nähtuse arusaadavamaks.
 
Tegelikult meie maailmas puudub palju sõnavara uutele nähdustele, mis on hakanud esinema. Merkaba sõidukid, hing, vaim, ego, mina, sina jne.. Tuleb uusi mõisted hakata looma. Või siis neist välja kasvada ning õppida selgeks uus keel.
 
Mõtisklused viivadki meid arusaamisteni. Mõne jaoks on see avalik rääkimine, teine peab kirjutama ja kolmas omaette istuma. Ütleb vana ühiskond. Igaüks on võimeline jõudma tõdedeni läbi kõigi nende tegevuste. Kõik oleneb, milline antud hetke kõige paremini sobib.
 
Sarnaselt me võime rääkida kompleksest matemaatikast mõistmata paljusid algnähtuseid. Arendada oma keelt, aga jäädes toppamata termini juures. Akadeemiku peavalu. Tegelikult see on meis kõigis olev loominguline alge olla innovatiivne. Ehitada omale elavat kultuuriluumi.
 
Me ikkagist kasvame kodus ja seal vanasti sünniti. Nüüd tehakse seda taas üha tihedamini. Kodu sünnitused, mis on algeks uuele loovale kultuuriruumile. Läbi teatud eraldatuse kogemuse on meil võimalik tagasi tulla. Mõista, et harmooniline olek on meile kõige loomulikum.
 
Oma eluenergia jagamine eri osadesse võib tihti olla väga kurnav. Elades rütmi järele, mida keha ei soovi. Istudes liiga kaua, kuulates liiga valjusid helisid või siis omastades aineid, mis teevad meile liiga. See tekib arvatavasti sisemise rahu puudusest.
 
Mõni ütleb, et see on armastuse energia taga otsimine. Läinud kaduma, siis proovitakse teda leida väliselt. Tegelikult sissepoole vaadates võib paljustki aru saada. Kuid mõnda kihti on väga valus vaadata. Tekivad ihad, pettumused ja vihad. Paras šašlõki baar.
 
Õnneks meil kõigil on olemas jõud seda muundada. Teisiti näha ning ärgata iga hommik värskete lapse silmadega. Uudistada seda maailma uue kirega ning juhtida end sinna, kus elab meie tõeline rõõm. Luua seda, mis on hetkel kõige kaunim. Läikivat silmade sära.
 
Tervitades,
Simo Santeri Virtanen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s